Läromedel.fi
Tillbaka till menyn

Matematik, Åk 7-9

Tangent B - programmering

Varför programmera?

Programmering ligger bakom alla digitala system och när världen blir allt mer digitaliserad är det bra att känna till hur den byggs upp, på samma sätt som vi förstår grunderna för den fysiska världen.

Att bygga nästa succéspel eller en app som många vill använda är inte lätt och kräver mycket tid, men du behöver inte vara rik eller bo på en given plats för att lyckas. Du behöver bara en idé, kunskaper i programmering och tid att skapa något nytt, som dessutom enkelt kan spridas runt hela världen. Den möjligheten har inte funnits tidigare.

Varför ingår programmering i matematiken? Jo, när vi programmerar behöver vi mycket som vi lär oss inom matematiken, som till exempel problemlösning, logiskt tänkande och algoritmer.

Målet med kapitlet är att du

  • repeterar de grundläggande koncepten inom programmering
  • lär dig skapa sammansatta villkorsuttryck
  • blir van vid att tolka felmeddelanden och att korrigera de fel som uppstått
  • lär dig skapa egna funktioner
  • lär dig använda moduler för att bland annat hantera slumptal och producera enkel grafik
  • övar dig i att använda de här koncepten när du skapar egna program.