Läromedel.fi
Tillbaka till menyn

Finska, Åk 1-6

Tassu – Kopieringsunderlag

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska som riktar sig till elever i årskurs 1–2, men som också kan användas med yngre barn eller som repetition med äldre barn.Tassu är en hund, en handdocka om man så vill, som hjälper eleverna på traven med språket. Läromedlet består av en arbetsbok för eleven och en lärarhandledning.

Kopieringsunderlagen är i pdf-format och kan skrivas ut.