Läromedel.fi
Tillbaka till menyn

,

Temahelheter - SLS

Svenska litteratursällskapet (SLS) har plockat material ur sitt arkiv och skapat temahelheter med bilder, dokument och uppgifter som kan användas i undervisningen av historia, samhällslära eller modersmål i årskurserna 7–9 och i gymnasiet. Temahelheterna är små nedslag i vår historia och ger en inblick i vad arkivmaterial är och hur det kan se ut. Att arbeta med olika källor förstärker bland annat den multilitterära kompetensen och uppgifterna vägleder i källkritiskt tänkande.