Läromedel.fi
Tillbaka till menyn

Modersmål, Åk 1-6

Topelius för lågstadiet

Vet du vem Zacharias Topelius var? När levde han? Hur levde man på den tiden? Vad skrev Zacharias för barn? Vad är det för speciellt med Adalminas pärla? Kan man fläta rim? Vad är en syltfot?

Här får du svaret på dessa och många andra frågor.

Zacharias Topelius för lågstadiet är ett digitalt läromedel som riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6. Läromedlet består av tematiska helheter, TING, som är kopplade till läroämnen som modersmål, historia, musik och bildkonst.

Pst! Du kan studera ett eller flera TING. Varje TING är självständigt och tar 10–15 minuter att jobba med.