Läromedel.fi
Tillbaka till menyn

Modersmål, Åk 1-6

En annan Bea Bladh – Pedagogiskt material

Katarina von Numers-Ekmans bok En annan Bea Bladh är en fristående fortsättning på Singer, som utkom 2012.

Det pedagogiska materialet riktar sig främst för åk 3–6.

Ni kan arbeta med boken som högläsningsbok eller så att eleverna läser själva.
Uppgifterna på första sidan kan göras som diskussionsuppgifter eller individuellt.

Bokens teman: ensamhet, vänskap, familj, hemligheter, psykisk ohälsa